Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής

Elpedison  - Θεσσαλονίκη

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο


Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Κατασκευή: VA TECH

Εγκατεστημένη Ισχύς: 390 MW

Λειτουργία: Δεκέμβριος 2005

Elpedison_Thessaloniki

Mytilineos - Αλουμίνιον της Ελλάδος

Σταθμός ΣΗΘ Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο


Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας

Κατασκευή: ΜΕΤΚΑ

Εγκατεστημένη Ισχύς: 334 MW

Λειτουργία: Μάιος 2008

Aluminium

Ήρων ΙΙ

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο


Τοποθεσία: Θήβα

Κατασκευή: ΤΕΡΝΑ

Εγκατεστημένη Ισχύς: 432 MW

Λειτουργία: Νοέμβριος 2010

Heron-ii

Elpedison Ενεργειακή - Θίσβη

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου


Τοποθεσία: Θίσβη Βοιωτίας

Κατασκευή: Edison & ΑΚΤΩΡ

Εγκατεστημένη Ισχύς: 421 MW

Λειτουργία: Δεκέμβριος 2010

Elpedison_Thisvi

Mytilineos - Protergia

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο


Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας

Κατασκευή: ΜΕΤΚΑ

Εγκατεστημένη Ισχύς: 444 MW

Λειτουργία: Ιανουάριος 2011

Protergia

Κόρινθος Power

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο


Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

Κατασκευή: ΜΕΤΚΑ

Εγκατεστημένη Ισχύς: 436,6 MW

Λειτουργία: Απρίλιος 2012

Korinthos-Power