Ο ΕΣΑΗ

Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας» αποτελεί μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχοντας ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις περίπου €2 δισ. σε επτά (7) σύγχρονες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φυσικού αερίου, αποφάσισαν την σύσταση του συνδέσμου με βασικό στόχο την προώθηση θεμάτων παραγωγής και διάθεσης στους καταναλωτές αξιόπιστης, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την απελευθέρωση της αγοράς όλων των ενεργειακών πρώτων υλών.


Μέλη του ΕΣΑΗ είναι οι:
ELPEDISON Α.Ε.

MYTILINEOS Α.Ε.
ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.
HELLENiQ EΝΕRGY A.E.
MOTOR OIL HELLAS A.E.

Μήνυμα Προέδρου, Μάρτιος 2023


Οι εταιρείες μέλη του ΕΣΑΗ αποδεικνύουν έμπρακτα την τελευταία εικοσαετία την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και στις δυσκολότερες περιόδους, έχοντας ήδη επενδύσει κοντά στα 2 δισ. Ευρώ σε επτά σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ενώ συνεχίζουν τις επενδύσεις τους και σε νέες μονάδες φυσικού αερίου που σύντομα θα μπουν σε λειτουργία. Η ύπαρξη αυτών των ευέλικτων και κατανεμόμενων μονάδων συνιστά την εγγύηση για την ασφάλεια εφοδιασμού με ρεύμα κάθε στιγμή στη χώρα μας, ειδικά κατά την περίοδο της ενεργειακής μετάβασης όπου μειώνεται η συμμετοχή του λιγνίτη και αυξάνεται με ταχύ ρυθμό η συμμετοχή των κυμαινόμενων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική.

Ταυτόχρονα οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου είναι μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, μελλοντικά, αποθήκευσης στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας έτσι μια ομαλή και επιτυχή μετάβαση σε ένα ενεργειακό μίγμα πιο ευέλικτο και με χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Με στόχο πάντα την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων στην Ελλάδα είναι η λειτουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρισμού, τόσο στη χονδρεμπορική όσο και στη λιανική. Για αυτό και ο ΕΣΑΗ, από την ίδρυσή του το 2010, επιμένει και συνηγορεί με όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις και δράσεις του -στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση- στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, τη διατήρηση του επιτυχημένου σχεδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού και υπέρ των αναγκαίων αλλά προσεκτικά σχεδιασμένων προσαρμογών, μέσα από την εμπειρία των αλλεπάλληλων πρόσφατων κρίσεων, ώστε οι καταναλωτές στην Ελλάδα να απολαμβάνουν ανταγωνιστικές τιμές και ασφάλεια εφοδιασμού.


ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
-----