Διοίκηση


ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος  ΕΣΑΗ
Γενικός Διευθυντής, Ήρων ΙΙ Βοιωτίας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Αντιπρόεδρος  ΕΣΑΗ
Διευθύνων Σύμβουλος της  ELPEDISON Α.Ε.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ

Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Chief Executive Director, Energy, Mytilineos


ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΟΚΟΥΔΗ

Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ

Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου Ενέργειας, Helleniq Energy A.E.


ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
CEO, Motor Oil Renewable Energy


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Executive Director, Energy Generation & Management, Mytilineos


ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ