Ποιοι Είμαστε

Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΕΣΑΗ» αποτελεί μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Οι εταιρείες-μέλη του ΕΣΑΗ  έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις €2 δισ. σε επτά σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ενώ συνεχίζουν τις επενδύσεις τους και σε νέες μονάδες φυσικού αερίου που σύντομα θα μπουν σε λειτουργία. Ταυτόχρονα οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου είναι μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, μελλοντικά, αποθήκευσης στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας έτσι μια ομαλή και επιτυχή μετάβαση σε ένα ενεργειακό μίγμα πιο ευέλικτο και με χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Με στόχο πάντα την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ο ΕΣΑΗ ιδρύθηκε από τα μέλη του με βασικό στόχο την προώθηση θεμάτων παραγωγής και διάθεσης στους καταναλωτές αξιόπιστης, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον και το κλίμα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας στην Ελλάδα και την ενσωμάτωσή τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.Μέλη του ΕΣΑΗ είναι οι: ELPEDISON Α.Ε. MYTILINEOS Α.Ε., ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., HELLENiQ ENERGY A.E. και MOTOR OIL HELLAS A.E.