Τα μέλη μας

ELPEDISON Α.Ε.

Η ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αποτελεί την κοινή εταιρεία δραστηριοποίησης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής τριών από τους σημαντικότερους ομίλους της Ελλάδας και της Ιταλίας: του ομίλου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, ενός από τα μεγαλύτερα, εγχώρια εμπορικά/βιομηχανικά σχήματα στον τομέα των πετρελαιοειδών και πετροχημικών, της ιταλικής EDISON SpA, του μακροβιότερου ομίλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, ενός από τους μεγαλύτερους στην Ιταλία και τους σημαντικότερους στον κόσμο, και του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., του ισχυρότερου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου στην κατασκευή, διαχείριση έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης γης και της ενέργειας.

Η ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (πρώην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) είναι από το 2005 ο πρώτος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε εμπορική λειτουργία, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 811 MW. Η εταιρία έχοντας υλοποιήσει μέχρι σήμερα ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 525 εκ. €, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται δύο (2) ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη (390 MW) και τη Θίσβη Βοιωτίας (421 MW).MYTILINEOS Α.Ε.Μία από τις πλέον ισχυρές βιομηχανικές εταιρείες στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η MYTILINEOS ΑΕ δραστηριοποιείται στους τομείς Έργων EPC και των κατασκευών, στον κλάδο της Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, καθώς και στον τομέα παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με κύκλο εργασιών που το 2017 ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, με περισσότερους από 2.900 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους και δραστηριότητα σε 31 χώρες.

H MYTILINEOS συμμετέχει στον ΕΣΑΗ αφενός με τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας – Protergia, αφετέρου με τον Τομέα Μεταλλουργίας – Αλουμίνιον της Ελλάδος.
Μέσω της Protergia, η εταιρεία καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 1.200 MW θερμικών μονάδων και 200 MW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που παράγει άνω του 10% της ελληνικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα), ενώ υπό την εμπορική ονομασία Protergia, η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά πακέτα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με περισσότερες από 110.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Protergia περιλαμβάνει 1.200 MW από θερμικούς σταθμούς με καύσιμο φυσικό αέριο (ΘΗΣ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) και 54 MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε λειτουργία. Η ιδιόκτητη Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, ισχύος 444,48 MW, βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της μονάδας, συμπεριλαμβανομένου και του GIS υποσταθμού, έγινε από τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η μονάδα τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούνιο 2011. Επιπρόσθετα, η εταιρεία κατέχει άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας για 310 MW, έχει αναπτύξει και λειτουργεί ειδική πλατφόρμα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, ενώ καταρτίζει και διαχειρίζεται συμβάσεις προμήθειας, μεταφοράς και μεταπώλησης φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η MYTILINEOS, με τη δραστηριότητα του Τομέα Μεταλλουργίας – Αλουμίνιον της Ελλάδος, αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυναμικότητα   δυναμικότητα παραγωγής 800.000 τόνων αλουμίνας και 165.000 τόνων αλουμινίου. Η ιστορική Αλουμίνιον της Ελλάδος, που ιδρύθηκε τo 1960 με στόχο την αξιοποίηση των σημαντικών ελληνικών κοιτασμάτων βωξίτη, ανήκει στην MYTILINEOS από το 2005.ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Ο ΗΡΩΝ δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία, μέσω των εταιρειών ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (ΗΡΩΝ Ι) και ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ (ΗΡΩΝ ΙΙ), αντίστοιχα.Από τον Ιούνιο του 2009 στις εν λόγω εταιρείες συμμετέχουν κατά 50% έκαστος, οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και GAZ DE FRANCE SUEZ.

Ο Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣΣΚ) της ΗΡΩΝ ΙΙ είναι δυναμικότητας 435 ΜW και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον ΑΣΣΑΚ ΗΡΩΝ Ι, δυναμικότητας 150 ΜW, στη θέση Χαραϊντίνι, 4 χλμ. νοτίως της πόλης των Θηβών νομού Βοιωτίας, παραπλεύρως της παλαιάς Εθνικής οδού Θηβών-Ελευσίνας, σε αγροτική-βιομηχανική περιοχή με μέσο υψόμετρο 295m.

Η επιλεγείσα θέση γειτνιάζει με το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το σύστημα μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150 και 400KV, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μία από τις πιο σύγχρονες και τεχνολογικά άρτιες μονάδες που διαθέτει ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής. Ο βαθμός απόδοσης του Σταθμού, τον κατατάσσει στην κορυφή της τεχνολογίας. Η υψηλή απόδοση της μονάδας μεταφράζεται σε μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και, επομένως, σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που καθιστούν
τη συγκεκριμένη μονάδα την πλέον φιλική προς το περιβάλλον μονάδα ηλεκτροπαραγωγής μετά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η έναρξη της κατασκευής του σταθμού πραγματοποιήθηκε εντός του 2007 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2010 από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (EPC), οπότε και εισήλθε σε εμπορική λειτουργία.ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.


Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. έχει ως βασικούς της μετόχους την PROTERGIA (65%) και τη MOTOR OIL (35%).

Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER είναι ιδιοκτήτης Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, ισχύος 436 MW, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της μονάδας, συμπεριλαμβανομένου και του GIS υποσταθμού, έγινε από τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η μονάδα τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Απρίλιο 2012.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004 καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007.Helleniq Energy A.E.

Ένας δυναμικός Όμιλος, με στέρεες βάσεις και συνεχή κερδοφορία, πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

 • Διύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίμων.
 • Εμπορία προϊόντων πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών πωλήσεων.
 • Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.
 • Παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών.
 • Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Elpedison, την από κοινού
  εταιρεία (50/50) με την Ιταλική Edison.
 • Συμμετοχή στο φυσικό αέριο, μέσω της κατά 35% συμμετοχή στη ΔΕΠΑ ΑΕ.
 • Παροχή μελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα
  υδρογονανθράκων.
 • Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες
  μεταφορές).

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Oμίλου περιλαμβάνει επενδύσεις κυρίως στον τομέα διύλισης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επενδύσεις επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων του, με προτεραιότητα στην N. A. Eυρώπη και ειδικότερα στο χώρο των Bαλκανίων.MOTOR OIL HELLAS A.E.

Η Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΕ) είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΜΟΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ ATHEX 20) καθώς και στο δείκτη της Διεθνούς Αγοράς (FTSE/ATHEX INTERNATIONAL). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap.

Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων, που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ΜΟΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά λιπαντικά είναι εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς (Association des Constructeur Europeens d'Automobiles, American Petroleum Institute) και από τις Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Το Διυλιστήριο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας, περίπου 70 χλμ. έξω από την Αθήνα. Η Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και οι Γενικές Διευθύνσεις Εμπορίας, Οικονομικών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στεγάζονται σε σύγχρονο κτίριο στο Μαρούσι Αττικής.