Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΕΣΑΗ: «Η αλήθεια για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας»

04/06/2013

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΕΣΑΗ επιθυμεί να τοποθετηθεί πάνω σε ορισμένα ζητήματα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας.

ΕΣΑΗ: «Επιζήμια για όλους η απόπειρα δαιμονοποίησης του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους»

26/07/2012

Σε σχέση με την επιχειρούμενη δαιμονοποίηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) και των ιδιωτών παραγωγών, ο ΕΣΑΗ παρουσιάζει τα πραγματικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι η ΔΕΗ όχι απλώς δεν επιβαρύνεται από το ΜΑΜΚ, αλλά επωφελείται της ύπαρξής του, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

31/01/2012

Την τελευταία πενταετία, αλλά και με πολύ ταχύτερους ρυθμούς τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένες από τις οποίες ήδη έχουν αποδώσει καρπούς. Έτσι έχουν τεθεί οι βάσεις για την ανάπτυξη βιώσιμου και υγιούς ανταγωνισμού στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα και με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στην Ε.Ε.

ΕΣΑΗ: «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τώρα»

12/01/2011

Η αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή εξασφαλίζει οφέλη για την εθνική οικονομία και προσφέρει ανταγωνιστική, αξιόπιστη και περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια στον καταναλωτή