ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής Παραγωγής (Διυλιστηρίου) & Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

Προσωπικά στοιχεία

Έτος γέννησης: 1955

Εκπαίδευση

  • Πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

Σταδιοδρομία

Εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) από το 1982.