ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σύμβουλος Προέδρου ΕΣΑΗ
Διευθυντής Ανάπτυξης & Μέλος ΔΣ ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προσωπικά στοιχεία

Έτος γέννησης: 1969
Τόπος γέννησης: Λιβαδειά Βοιωτίας

Εκπαίδευση

Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σταδιοδρομία

Από το ξεκίνημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του αποτέλεσε στέλεχος εταιρειών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, συσσωρεύοντας δεκαπενταετή εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης διαχείρισης και υλοποίησης ενεργειακών έργων, αξιολόγησης επενδύσεων και λειτουργίας ενεργειακών αγορών. Από το 2004 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. (HE&D), θυγατρικής του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης από το 2009, έχει αναλάβει την Διεύθυνση Ανάπτυξης της ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και συμμετέχει στο διοικητικό της συμβούλιο ως μέλος.