ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΔΕΣΥΠΡΗΣ

Μέλος, εκπρόσωπος PROTERGIA AE.

Προσωπικά στοιχεία

Έτος γέννησης: 1952
Τόπος γέννησης: Πειραιάς

Εκπαίδευση

Χημικός Μηχανικός με Διδακτορικό στα καύσιμα και την ενέργεια (Leeds, UK)

Σταδιοδρομία

Μέλος ΤΕΕ, Μητρώα Μηχανικών UK, Μέλος ΕΑΣΕ, Μέλος του ΔΣ του ΙΕΝΕ, Μέλος του ΔΣ του ΕΣΣΗΘ, Πρόεδρος της ΔΕ του ΙΕΝΕ (2009/11).

Αναλυτής της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας του τομέα ενέργειας, ερευνητής στα πεδία του άνθρακα και της ενεργειακής πολιτικής, εργάστηκε αργότερα επί σειρά ετών στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και από το 2000 στον τομέα του ηλεκτρισμού. Είναι εκτελεστικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων της Μυτιληναίος Α.Ε., Μέλος του ΔΣ της Protergia S.A., Μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της Μ&Μ Gas (JV Μυτιληναίος και Motor Oil), Σύμβουλος για θέματα ενέργειας του Προέδρου της Μυτιληναίος Α.Ε, και Μέλος ΔΣ ενεργειακών εταιριών. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρίες στο εξωτερικό και την Ελλάδα, με ειδική πρόσφατη αναφορά από το 2000 ως γενικός Διευθυντής Τομέα Ενέργειας της Μυτιληναίος Α.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος της Μυτιληναίος Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και όλων των εταιριών ΑΠΕ του Ομίλου, στη ΜΕΤΚΑ ως Γενικός Διευθυντής. Από το 1984 στον Όμιλο ΔΕΠ και αργότερα ΕΛΠΕ, στη ΔΕΠΑ ως ένα από τα παλαιότερα διευθυντικά της στελέχη στις διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στη Χώρα, και ακολούθως ως Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. επί σειρά ετών. Έχει υπηρετήσει ως Μέλος του ΔΣ της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και της ΔΕΠΑ και ως Μέλος του συμβουλίου Διεύθυνσης των ΕΛΠΕ, καθώς και ως Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης για το φυσικό αέριο. Υπηρέτησε επίσης ως Επιστημονικός συνεργάτης για θέματα ενέργειας στο Οικονομικό γραφείο του
Πρωθυπουργού από το 1987, ενώ την περίοδο 1997 έως 2000 ως επιστημονικό μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής για την καταγραφή, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των εκτελούμενων έργων στη χώρα. Έχει δημοσιεύσει ευρέως και είναι ομιλητής σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.