ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Μυτιληναίος

Προσωπικά στοιχεία

Έτος γέννησης: 1963
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση

Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σταδιοδρομία

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1989 μέχρι το 2008.
Από το 2009 ανέλαβε την θέση που κατέχει ως σήμερα στον Όμιλο Μυτιληναίος.