ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΟΚΟΥΔΗ

Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου Ενέργειας, Helleniq Energy A.E.

Προσωπικά στοιχεία

Έτος γέννησης: 1972  

Εκπαίδευση
 
Πτυχίο - Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό - Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο

 Σταδιοδρομία

Η κυρία Αλεξία Τροκούδη γεννήθηκε το έτος 1972, είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό στο Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου Bristol της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει ασκήσει ελεύθερη δικηγορία με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, έχει διατελέσει νομική σύμβουλος σε Ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και σε Ελληνικό πάροχο τηλεπικοινωνίας. Στη συνέχεια διετέλεσε για πολλά έτη Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση Διευθύντριας Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Θεμάτων στη Νομική Υπηρεσία στον Όμιλο Εταιρειών Helleniq Energy.