Λουκάς Δημητρίου

Πρόεδρος  ΕΣΑΗ

Γενικός Διευθυντής, Ήρων ΙΙ Βοιωτίας

Ο Λουκάς Δημητρίου κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., έχοντας περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας στους τομείς της ανάπτυξης, διαχείρισης και υλοποίησης ενεργειακών έργων, αξιολόγησης επενδύσεων, λειτουργίας ενεργειακών αγορών, καθώς και του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης.

Την περίοδο 2020-2021 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Τομέα ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ νωρίτερα, από τα μέσα του 2018, κατείχε τη θέση του COO στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Έχει αναλάβει διάφορες διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες του ενεργειακού κλάδου από τις αρχές του 2000.

Την περίοδο 2009-2018 κατείχε τη θέση του Δ/ντή Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων στην Elpedison.

Από το 2003 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Ενέργειας και Ανάπτυξης Α.Ε., έχοντας διατελέσει ιδρυτικό στέλεχος και Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας από το 2000 έως το 2003.

Από το 1996 έως το 2000 ανέλαβε διάφορες θέσεις και καθήκοντα στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου για το «Εθνικό Συστήμα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου».

Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ συμμετείχε σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές και επαγγελματικούς συλλόγους