ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

Αντιπρόεδρος Α' ΕΣΑΗ
Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής PROTERGIA A.E.
Διευθύνων Σύμβουλος ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.

Προσωπικά στοιχεία

Έτος γέννησης: 1954
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση

M.Sc. in Management – Troy State University, U.S.A.
M.Sc. in Mechanical Engineering – Rice University, U.S.A.
B.Sc. in Mechanical Engineering – Rice University, U.S.A.

Σταδιοδρομία

Εργάστηκε επί 25 χρόνια στα Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, τα τελευταία από αυτά ως Διευθυντής Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος και 2 χρόνια στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ ως Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 

Εργάζεται στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον Ιανουάριο 2006. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Αμυντικής Βιομηχανίας/Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΒΟ Α.Ε., Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DELTA PROJECT, Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας Μολύβδου-Ψευδαργύρου/Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΟΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ και Πρόεδρος Δ.Σ. της ENDESA HELLAS. Από τον Ιούλιο του 2009 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της KORINTHOS POWER και ταυτόχρονα, από τον Οκτώβριο του 2010, κατέχει τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου-Γενικού Διευθυντή της PROTERGIA A.E. Από τον Οκτώβριο του 2012 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου Α’ του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).