ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Αντιπρόεδρος Α ΕΣΑΗ
Γενικός Διευθυντής ΗΡΩΝ ΙΙ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
Σταδιοδρομία
Ο κ. Γεώργιος Κούβαρης είναι Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στο Πανεπιστήμιο Aston of Birmingham. Διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στον Ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως Μηχανικός στα Ελληνικά Πετρέλαια στο Διυλιστήριο του Ασπρόπυργου το 1985. Το 1992 ανέλαβε την ανάπτυξη και την κατασκευή Διυλιστηρίου στα ΗΑΕ όπου και παρέμεινε μέχρι το 1999 ως Γενικός Διευθυντής. Στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο Διυλιστήριο της ΟΚΤΑ στην FYROM. To 2002 ανέλαβε την ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής των ΕΛΠΕ. Από το 2004 εργάζεται στον Όμιλο ΗΡΩΝ και από τον Μάρτιο του 2017 έχει αναλάβει Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ των Εταιρειών ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.