ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, γεννήθηκε το 1953 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι βασικός μέτοχος (εκ των ιδρυτών) και από το 2006 Πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.) και ενεργό μέλος του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα από το 1976. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. την περίοδο 1998-2005 και Γενικός Διευθυντής την περίοδο 1979-2002.

Επίσης, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., Αντιπρόεδρος της ELPEDISON POWER Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της REDS Α.Ε. (εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αιολικών πάρκων, των θερμοηλεκτρικών σταθμών και του real estate αντίστοιχα).

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) από το 2005, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου την περίοδο 2008-2010 και Αντιπρόεδρος από το Μάιο του 2010, ενώ είναι μέλος και της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΒ.

Επιπλέον, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από τη σύστασή του (2008).