ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου

photo4.jpg
Περιοχή: Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας
Άδεια Εγκατάστασης: 2007
Σχεδιασμός, κατασκευή: ΜΕΤΚΑ
Εγκατεστημένη ισχύς: 334MW
Δοκιμαστική Λειτουργία: Μάιος 2008
Εμπορική Λειτουργία: Ιανουάριος 2013