ΗΡΩΝ ΙI

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου

photo2.jpg
Περιοχή: Θήβα
Άδεια Εγκατάστασης: Απρίλιος 2009
Σχεδιασμός, κατασκευή: ΤΕΡΝΑ
Εγκατεστημένη ισχύς: 432MW
Εμπορική Λειτουργία: Νοέμβριος 2010