ΗΡΩΝ Ι

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου Φυσικού Αερίου

photo1.jpg
Περιοχή: Θήβα
Άδεια Εγκατάστασης: Μάρτιος 2004
Σχεδιασμός, κατασκευή: ΤΕΡΝΑ
Εγκατεστημένη ισχύς: 147,7MW
Εμπορική Λειτουργία: Δεκέμβριος 2004