Ο ΕΣΑΗ

Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας» αποτελεί μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχοντας ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις περίπου €2 δισ. σε επτά (7) σύγχρονες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φυσικού αερίου, αποφάσισαν την σύσταση του συνδέσμου με βασικό στόχο την προώθηση θεμάτων παραγωγής και διάθεσης στους καταναλωτές αξιόπιστης, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την απελευθέρωση της αγοράς όλων των ενεργειακών πρώτων υλών.


Μέλη του ΕΣΑΗ είναι οι:
ELPEDISON Α.Ε.

MYTILINEOS Α.Ε.
ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.
HELLENiQ EΝΕRGY A.E.
MOTOR OIL HELLAS A.E.