ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Αντιπρόεδρος  ΕΣΑΗ

Διευθύνων Σύμβουλος της  ELPEDISON Α.Ε.

Ο Νικόλαος Ζαχαριάδης γεννήθηκε το 1962 στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος Διπλώματος Χημικού Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πτυχίου Φυσικής του ίδιου Πανεπιστημίου.

Ξεκίνησε τη καριέρα του το 1983, στον τομέα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΚΟ (σήμερα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) σαν Χημικός Μηχανικός στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης.

Αρχικά εργάστηκε ως Μηχανικός Διεργασιών και από το 1998 έως το 2004, ανέλαβε και διοικητικά καθήκοντα στη Λειτουργία και στην Τεχνική Διεύθυνση του Διυλιστηρίου. Το 2005, ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα αρχικά στην Τεχνική Διεύθυνση και ακολούθως στη Διεύθυνση Λειτουργίας του Διυλιστηρίου. Από το 2014, ήταν ο επικεφαλής του Συγκροτήματος Διυλιστηρίου και Πετροχημικών των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.

Από το 2007 έως το 2016 διετέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών σε διάφορους τομείς.

Από το 2014 έως το 2016 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής ΒΟΡΡ film DIAXON A.E., θυγατρικής εταιρείας των ΕΛΠΕ ΑΕ. Tον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου της ELPEDISON, ενώ τον Ιούνιο του 2018 έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.