ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (ΘΗΣ)

photo7.jpg
Περιοχή: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
Σχεδιασμός, κατασκευή: ΜΕΤΚΑ
Εγκατεστημένη ισχύς: 436,6MW
Άδεια Λειτουργίας: Απρίλιος 2012