Θέσεις ΕΣΑΗ στη δημόσια διαβούλευση για την εξέλιξη του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους