Θέματα για παρέμβαση ΕΣΑΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Μακροχρόνιας Στρατηγικής 2050, Δεκέμβριος 2019