ΕΣΑΗ: «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τώρα»

Δελτίο Τύπου

ΕΣΑΗ: «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τώρα»

Η αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή εξασφαλίζει οφέλη για την εθνική οικονομία και προσφέρει ανταγωνιστική, αξιόπιστη και περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια στον καταναλωτή

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011 – Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) παρουσίασε τις θέσεις του σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει, καθώς και το νέο του website. Κεντρικό μήνυμα των τοποθετήσεων των στελεχών του ΕΣΑΗ ήταν ότι πρέπει άμεσα να αρθούν οι στρεβλώσεις και να υλοποιηθεί η πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Tην εκδήλωση άνοιξε με εισήγηση του ο κύριος Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του ΕΣΑΗ σημειώνοντας ότι: «Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως το σημερινό, ο μόνος τρόπος για την ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας είναι οι επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες. Εμείς, οι εταιρείες μέλη του ΕΣΑΗ έχουμε εισφέρει στην κατεύθυνση αυτή επενδύσεις €1,5 δισ. μέχρι σήμερα και δηλώνουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε πρόσθετες επενδύσεις εφ’ όσον βέβαια βελτιωθεί το μοντέλο της αγοράς και αρθούν οι υφιστάμενες στρεβλώσεις και ανισορροπίες». Επιπλέον, τόνισε ότι σήμερα η ανάγκη για επάρκεια, ποιότητα και αξιοπιστία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

«Η ανάγκη αυτή εξυπηρετείται και θα εξυπηρετείται μόνο μέσω των συνεχιζόμενων επενδύσεων των μελών του ΕΣΑΗ. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές έγιναν και γίνονται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο για τους επενδυτές περιβάλλον, καθώς η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τις διαβεβαιώσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, καθυστερεί ακόμα και σήμερα», συμπλήρωσε ο κύριος Καλλιτσάντσης. Σημειώνεται ότι εντός του 2011 θα τεθεί σε λειτουργία το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού των μονάδων των εταιρειών-μελών του ΕΣΑΗ, γεγονός που προσφέρει 2.175,7 MW αξιόπιστης παραγωγικής ισχύος στο ελληνικό σύστημα. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος των εταιριών-μελών του ΕΣΑΗ είναι να προχωρήσουν ισότιμα, μαζί με τη ΔΕΗ και στο πλαίσιο ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στη νέα εποχή της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.Στη συνέχεια, ο Καθηγητής του ΕΜΠ Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής του ΕΣΑΗ, έκανε μια αναλυτική παρουσίαση, στην οποία και ανέδειξε τη σημασία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την οικονομία και τους τελικούς καταναλωτές. Παράλληλα, παρουσίασε τις προτάσεις του ΕΣΑΗ για μια βιώσιμη λύση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δίνοντας έμφαση στο αποτέλεσμα της εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών που θα είναι η μείωση της συμμετοχής των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων στο ενεργειακό μείγμα, ανέδειξε τη σημασία των συνεργιών που δημιουργούνται από τη συμμετοχή των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην «μετά-Κιότο» εποχή σε περίπτωση διατήρησης της σημερινής αναλογίας στο μίγμα καυσίμων, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να επιβαρυνθεί με τουλάχιστον €1 δισ. ετησίως από το 2013 και εξής, λόγω και της λειτουργίας παλαιών ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα με τον κύριο Κακαρά, «η αυξημένη λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου, όπως αυτές που έχουν υλοποιήσει οι ιδιώτες παραγωγοί, συνεισφέρει στη μείωση της επίδρασης της τιμής του CO2 στο κόστος της ηλεκτροπαραγωγής και στην ικανοποίηση των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων, με παράλληλη εξοικονόμηση κόστους €4 δισ. για το ελληνικό σύστημα μέχρι το 2020».

Ο κύριος Κακαράς υπογράμμισε ότι η παράταση των στρεβλώσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά οδηγεί σε απώλειες για την ελληνική οικονομία, καθώς απαξιώνονται τεχνητά σημαντικές επενδύσεις, παρέχει λάθος σήματα ως προς την ανάγκη και τον χαρακτήρα των απαιτούμενων νέων επενδύσεων, συσσωρεύοντας παράλληλα χρέη και άλυτα προβλήματα, τα οποία απειλούν την μελλοντική επάρκεια και αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και την ομαλή εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η ανάγκη για την εξυγίανση της χονδρεμπορικής αγοράς και τον εξορθολογισμό των υπέρμετρων, μονοπωλιακών χρεώσεων και του παραγωγικού μίγματος, ώστε να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα σταθερότητα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και μακροπρόθεσμα μείωση των τιμολογίων.

Κατά την παρουσίαση, σημειώθηκε ότι η βιώσιμη λύση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μεγιστοποίηση της χρήσης των νέων, σύγχρονων, αποδοτικών και ευέλικτων μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση και για τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ. Σε αυτή τη βάση, απαιτείται ο σχεδιασμός του νέου ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας να δίνει έμφαση στην υψηλή αποδοτικότητα και την ευελιξία των παραγωγικών μονάδων, καθώς και στη μείωση των εκπομπών CO2, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδεκτή κάλυψη της ζήτησης και η ευστάθεια του δικτύου κατά τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Ο κύριος Κακαράς κατέληξε λέγοντας: «Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να εξελιχθεί σε μια καθ’ όλα σύγχρονη αγορά, αν εκλείψουν οι στρεβλώσεις και δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υιοθέτηση ενός μοντέλου αγοράς με διμερείς συμβάσεις για τον κύριο όγκο των συναλλαγών, παράγωγα προϊόντα για την εξισορρόπηση κινδύνων και ένα pool το οποίο θα χρησιμοποιείται ως spot αγορά εξισορρόπησης. Με σεβασμό στους κανόνες της αγοράς, η αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να εξασφαλίσει στον καταναλωτή ανταγωνιστική, αξιόπιστη και περιβαλλοντικά φιλική ηλεκτρική ενέργεια».

Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το νέο site του ΕΣΑΗ, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση www.haipp.gr. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέλη και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και αποτελεί ένα ακόμη άνοιγμα των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών στο διάλογο για τις εξελίξεις στην αγοράς ενέργειας.