Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς – Συμπληρωματικές Απόψεις