Δημόσια διαβούλευση (ΦΑΣΗ Α’) των ΛΑΓΗΕ ΚΑΙ ΑΔΜΗΕ αναφορικά με τους Κώδικες Αγορών (προθεσμιακή, επόμενης ημέρας, ενδοημερήσιας και εξισορρόπησης) στο πλαίσιο του Ν. 4425/2016 - Νέες αγορές ηλεκτρισμού