Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΝ για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Χρηματιστήριο Ενέργειας»