Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο