Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου Εισήγησης προς τον Υπ. Περ&Ενεργ. σχετικά με την μεθοδολογία υπολογισμού και επιβολής ρήτρας σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποιήσης των έργων διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το ΕΣΜΗΕ