Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για τον καθορισμό της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση για το 2016, τον καταμερισμό αυτής και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών