Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 35 και 39 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας