Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του ΛΑΓΗΕ για την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 7, 9, 15, 17 και 37 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας