Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισηγήσης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Εκπροσώπους Φορτίου