Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κανονισμό Λειτουργείας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου στον τομέα της λιανικής αγοράς ενέργειας