Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με τον υπολογισμό των πρόσθετων χρεοπιστώσεων της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ