Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την επανεξέταση του πλαισίου των επιβαρύνσεων των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρεώσεις των Λογαριασμών Προσαυξήσεων του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)