Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την έγκριση των συντελεστών απωλειών ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Δικτύου.