Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε Δοκιμαστική λειτουργία και την εκκαθάριση των οντοτήτων σε κατάσταση Δοκιμών