Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για τον βασικό σχεδιασμό του Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (ΜΑΕΙ) στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα