Δημόσια διαβούλευση: Μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας