Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 237 – «Χρονοδιάγραμμα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα» του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών