ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Executive Director, Energy Generation & Management, Mytilineos

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα