Βασικά σημεία ομιλίας του Γ. Διευθυντή του ΕΣΑΗ, Δρ. Γ. Στάμτση, στην ενότητα «Τάσεις στον Ηλεκτρικό Τομέα στην Ευρώπη και τον Διεθνή χώρο και οι Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», στο πλαίσιο του Συνεδρίου Ενέργεια & Ανάπτυξη 2014

    Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014
Adobe-Reader.png
Δείτε την παρουσίαση εδώ.