ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

31/01/2012

Την τελευταία πενταετία, αλλά και με πολύ ταχύτερους ρυθμούς τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένες από τις οποίες ήδη έχουν αποδώσει καρπούς. Έτσι έχουν τεθεί οι βάσεις για την ανάπτυξη βιώσιμου και υγιούς ανταγωνισμού στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα και με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στην Ε.Ε.

Τα δυσάρεστα γεγονότα των τελευταίων ημερών που οδήγησαν στην ανάκληση αδείας των δύο μεγαλύτερων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, πλήττουν την εικόνα της αγοράς και αμαυρώνουν τις εξαιρετικά μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από όλους τους θεσμικούς φορείς, αλλά και την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που με υπευθυνότητα δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή.

Θα ήταν άδικο τα γεγονότα αυτά να αναχαιτίσουν την πορεία της απελευθέρωσης η οποία βρίσκεται σε κομβικό σημείο, ή να πλήξουν την αξιοπιστία των θεσμών, ιδίως εφόσον τα αντανακλαστικά των φορέων που διαχειρίζονται και εποπτεύουν την αγορά ηλεκτρισμού (ΔΕΣΜΗΕ – ΡΑΕ - ΥΠΕΚΑ) φαίνεται ότι λειτούργησαν ικανοποιητικά, καταφέρνοντας να περιορίσουν την επίδραση των γεγονότων αυτών στην ομαλή λειτουργία της.

Ο ΕΣΑΗ, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αποδείξει την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία τους, αλλά και τη δέσμευσή τους για μακροχρόνια δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού υλοποιώντας επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ, θα ήθελε να εκφράσει την εμπιστοσύνη των εταιρειών μελών του προς τη ΡΑΕ, το ΔΕΣΜΗΕ και την αρμόδια πολιτική ηγεσία και να επικροτήσει τις προσπάθειες που καταβάλουν για την εξυγίανση της αγοράς ηλεκτρισμού.