Άρθρο στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , 18 Οκτωβρίου 2020