Άρθρα - Συνεντεύξεις

Άρθρο γνώμης του Γενικού Διευθυντή του ΕΣΑΗ, Δρος Γιώργου Στάμτση, στο Energypress Μάιος 2020

Μάιος 2020

Έχουμε συνηθίσει να εστιάζουμε στις μεγάλες δυσκολίες, τα εμπόδια και τις αντιξοότητες που υπάρχουν παντού γύρω μας. Η πανδημία του SARS-CoV-2 δημιούργησε μια κατάσταση που κανείς δεν είχε προβλέψει μερικούς μήνες πριν. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία η Ελλάδα τα έχει πάει εξαιρετικά έως τώρα. Από την άλλη η ύφεση στην οικονομία είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά ελπίζουμε ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επαληθευθούν και η μεταβολή του ΑΕΠ της χώρας μας θα ακολουθήσει μια πορεία τύπου V, με ισχυρή ανάπτυξη το 2021.

Άρθρο γνώμης του Γενικού Διευθυντή του ΕΣΑΗ, Δρος Γιώργου Στάμτση, στο Energypress Μάιος 2019

Μάιος 2019

Η πρώτη απόπειρα απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα έγινε το 1999, με την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία. Μια εικοσαετία αργότερα η δημιουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρισμού παραμένει ζητούμενο, καθώς έχει επιτευχθεί εν μέρει μόνο. Βασικότερη αιτία για αυτό αποτελεί η διαχρονική διστακτικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων να περιορίσουν το μερίδιο και τον ρόλο της κρατικά ελεγχόμενης ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρισμού.

Άρθρο γνώμης του Γενικού Διευθυντή του ΕΣΑΗ, Δρος Γιώργου Στάμτση, στο ειδικό τεύχος «Greek Energy 2018» του Energypress

Μάιος 2018

Στη χώρα μας διαπιστώνεται συχνά μία βασική παρερμηνεία όταν συζητάμε για την ανάγκη εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, τείνει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η Ελλάδα θα έχει την ιδιοκτησία του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, αυτός όμως καλείται να επιτύχει στόχους που τίθενται από το ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η χώρα μας. Ως αποτέλεσμα, τείνουμε να ομφαλοσκοπούμε σε τέτοιο βαθμό που επιχειρούμε να οριοθετήσουμε το πού θα πάει διεθνώς η ενέργεια αύριο, με τους όρους του δικού μας εθνικού σήμερα.

Άρθρο γνώμης του Γενικού Διευθυντή του ΕΣΑΗ, Δρος Γιώργου Στάμτση, στο ειδικό τεύχος «Greek Energy 2016» του Energypress

Απρίλιος 2016

Είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού στερείται βασικών δομικών στοιχείων, όπως αναλυτικότερα θα περιγραφεί στη συνέχεια του άρθρου, που διαθέτουν όλες οι άλλες ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές αγορές και αποκαλύπτουν την πραγματική κάθε φορά αξία του αγαθού του ηλεκτρισμού. Η αποτυχία δημιουργίας μίας ολοκληρωμένης ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, παρά την νομοθέτηση απελευθέρωσης της αγοράς ήδη από το 1999, στοιχίζει ακριβά στους καταναλωτές αλλά και τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Άρθρο γνώμης του Προέδρου του ΕΣΑΗ, κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση, στην εφημερίδα Κεφάλαιο

31/10/2015

Μέχρι πριν λίγα χρόνια ο λιγνίτης ήταν το βασικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα, συνεπικουρούμενος από το μαζούτ και το ντίζελ (χαρακτηριστικό παράδειγμα η μονάδα στον Άη Γιώργη στο Κερατσίνι και οι εντονότατες αντιδράσεις των κατοίκων). Σήμερα τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Η διεθνής τάση για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κι οξειδίων του θείου και του αζώτου (SOx, NOx) οδηγεί στη σταδιακή υποχώρηση του άνθρακα και του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα.

Τα προβλήματα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού δεν περιορίζονται στην παρούσα κρίση

22/07/2015

Ο Δρ. Γιώργος Στάμτσης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας προσφέρει στο Power Engineering International μία ευρεία ανάλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ανεξάρτητοι ηλεκτροπαραγωγοί στη χώρα και υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά

Άρθρο γνώμης του Γενικού Διευθυντή του ΕΣΑΗ, Δρος Γιώργου Στάμτση, στο ειδικό τεύχος «Greek Energy 2015» του Energypress

Απρίλιος 2015

Η Ευρώπη έχει θέσει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της την Ενεργειακή Ένωση, την οποία δομεί σε 5 πυλώνες: α) ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη, 2) πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, 3) ενεργειακή αποδοτικότητα, 4) οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 5) έρευνα και καινοτομία.  Στόχος της Ενεργειακής Ένωσης είναι η ανάδειξη ενός ενιαίου συστήματος μέσω του οποίου η ενέργεια θα διατρέχει την Ευρώπη χωρίς εμπόδια στον ανταγωνισμό, με βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων και υποδομών και προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Άρθρο γνώμης του Προέδρου του ΕΣΑΗ, κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση, στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής

28/12/2014

Η χώρα μας επί έξι χρόνια, παράλληλα με τη βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση, βιώνει και μία μάχη με τον εαυτό της. Μία σύγκρουση μεταξύ των πρακτικών που μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού και των μεγάλων θυσιών που έχουμε κάνει από κοινού, πολίτες και επιχειρήσεις, για να ορθοποδήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Η αγορά ηλεκτρισμού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του εσωτερικού διχασμού. Μία εν πολλοίς μονοπωλιακή αγορά, όπου η απελευθέρωση παραμένει κενό γράμμα του νόμου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Άρθρο γνώμης του Γενικού Διευθυντή του ΕΣΑΗ, Δρος Γιώργου Στάμτση, στο ειδικό τεύχος «Ενέργεια» του ΚΕΠΕ

Ιούλιος 2014

Η ελληνική οικονομία, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, επανέρχεται μέσα στο 2014 σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, ωστόσο, σημειώνεται πως η νέα αυτή περίοδος ανάκαμψης δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά προηγουμένων περιόδων μεγέθυνσης της οικονομίας, αλλά θα διαμορφωθεί κυρίως από την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονομίας και λιγότερο από την εσωτερική κατανάλωση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ανάπτυξης, η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας από τους βασικότερους μοχλούς για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας. Αυτή η θέση δεν αποτελεί μια γενική διατύπωση, αλλά εδράζεται σε δύο δεδομένα.

Άρθρο γνώμης του Προέδρου του ΕΣΑΗ, κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση, στην Καθημερινή της Κυριακής

09/02/2014

Πολλά λέγονται και γράφονται για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Όμως, μόνο η ξεκάθαρη κατανόηση των αιτιών των προβλημάτων θα οδηγήσει στην επίλυσή τους. Η ουσία των πραγμάτων αποτυπώνεται ως εξής: Μέχρι το 2010 είχαμε ανεπαρκή εγκατεστημένη ισχύ. Αυτό αντιμετωπίστηκε, προς το παρόν, με την κατασκευή των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου και των αντιστοίχων της ΔΕΗ. Παράλληλα, επιτεύχθηκε η απόσυρση των ρυπογόνων πετρελαϊκών μονάδων στην ηπειρωτική χώρα, οι οποίες είχαν υπερδιπλάσιο κόστος σε σχέση με αυτές του φυσικού αερίου.