Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER

tnphoto7.jpgΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER
Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (ΘΗΣ)

ΗΡΩΝ Ι

tnphoto1.jpgΗΡΩΝ Ι
Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου Φυσικού Αερίου

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Θεσσαλονίκη

tnphoto5.jpgELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

tnphoto4.jpgΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου

ΗΡΩΝ ΙI

tnphoto2.jpgΗΡΩΝ ΙΙ
Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Θίσβη

tnphoto6.jpgELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου

PROTERGIA

tnphoto3.jpgPROTERGIA
Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (ΘΗΣ)